Nytt om underskrift av årsredovisning

Den nya regeln innebär att det är först den dag då alla skrivit på, som årsredovisningen anses upprättad.

Nytt begrepp - upprättad årsredovisning

Bokföringsnämnden ändrade i november 2021 i sina allmänna råd om årsredovisning vilket påverkar alla som tillämpar K2 eller K3. Det är nu den dag när samtliga personen skrivit på som årsredovisningen betraktas som upprättad.  

Tidigare har det stått i K-regelverken att det datum som ska anges är det datum då årsredovisningen avges, det vill säga den dag årsredovisningen beslutades.

Ändringen innebär att om årsredovisningen skrivs på vid olika tillfällen ska samtliga påskriftsdatum anges. Skrivs årsredovisningen på vid samma tillfälle behöver datumet bara anges en gång. Tänk också på att samtliga ska underteckna på samma sätt, dvs antingen elektroniskt eller fysiskt.

En revisor kan inte lämna sin revisionsberättelse förrän samtliga har skrivit under. Det är inte heller möjligt att hålla årsstämman innan årsredovisningen är upprättad.

Händelser efter balansdagen

Skulle det dröja innan den sista personen skriver på, innebära det att nya händelser som inträffat efter balansdagen men innan den blev upprättad ska beaktas i årsredovisningen, som då behöver uppdateras.

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

Mer information finns att läsa hos bokföringsnämnden

E-signering av årsredovisning

Om man signerar årsredovisningen elektroniskt kommer dateringen med per automatik. Det underlättar också för föreningar där styrelsemedlemmarna finns på olika håll i landet, till exempel fjällföreningar.

Till Alla nyheter