Nya regler för posthantering

De nya reglerna, som börjar gälla den 1 april, innebär att postutdelning kan anvisas till en ny plats för inom 200 meter från mottagarens adress. Men en flytt kräver samförstånd mellan PostNord, fastighetsägaren och andra med befogat intresse.

Utgångspunkten är att alla ska få sin post i sin postlåda. Men i vissa fall kan PostNord ha möjlighet att anvisa en ny plats för brevlådor och postboxar. Ingen ska dock få längre än 200 meter till sin brevlåda om man inte haft det sedan tidigare. En flytt kan ske först efter ett samråd med berörda parter såsom PostNord, fastighetsägaren eller samfällighetsföreningen och andra med befogat intresse.

Fastighesägaren kan få stå för flytten

Eftersom PostNord är de som beslutar om fordon och färdväg, vilket i praktiken innebär att om det finns ett varaktigt hinder för postutdelningen så kan ändå fastighetsägaren komma tvingas flytta och stå för kostnaden. Kommer man inte överens kan PostNord i stället överlämna postförsändelser till expeditionsställe för utlämning till postmottagaren. Ett sådant ställe kan ligga betydligt längre bort än 200 meter från bostaden.

Enda sättet att undvika detta är att PostNord och postmottagaren kommer överens om annan utdelning, till exempel om en ny plats för postanordning belägen högst 200 meter från bostadshusets entré.

Varför tas föreskrifterna fram?

Post och- och telestyrelsen (PTS) tagit fram de nya reglerna om utdelning av post som träder i kraft den 1 april 2023. Detta för att säkerställa servicenivån och anpassa utdelningen till att då alltmer post skickas digital har de brev som ska delas ut med post minskat kraftigt, däremot har paketen ökat i antal. Reglerna gäller för de som tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten, vilket idag är PostNord.

Utdelning i flerfamiljshus

I flerfamiljshus är det vanligast att man får sin post i fastighetsboxar placerade på entréplanet. Det gör det enkelt att även få e-handlade varor utdelade.

Det är fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att boxen är märkt på rätt sätt. Finns det inte fastighetsboxar delas posten ut i brevinkast i lägenhetsdörren eller i en postlåda på våningsplanet.

Vid renoveringar av avloppsstammar, hissar eller liknande, kan man som fastighetsägare behöva ta kontakt med PostNord för att se hur utdelningen av posten kan lösas under renoveringstiden.

När delas posten ut?

En annan intressant fråga i sammanhanget är när kommer posten delas ut.

Sedan maj 2022 delas posten ut varannan dag. Läs mer på postnord.se.

Alla Nyheter