Hantera kreditfaktura i leverantörsreskontran

Ibland får ni en faktura som ni bestrider/betalstoppar och inväntar kreditering på. Ni kanske även får en kredit efter att en debetfaktura har betalats. Oavsett hanterar ni dem så här, se nedan exempel:

Kreditfakturan (ID 331822) motsvarar kreditering av fakturan som har status Spärrad.

Bild11.png

I attestläget för krediten väljer du ”Simpleko ombesörjer”. Fakturan hamnar hos Redovisningen på en s.k. statuslista för kreditar, varpå de kan se att den ska matchas mot faktura ID 299485 och behandlar båda två i samma betalfil.

Bild12.png

Denna ruta kommer upp och du klickar på ”Bekräfta”.

Bild13.png

Finns ingen debet som är bestriden är du färdig nu.

 

Finns bestriden/betalstoppad faktura:

I listan över fakturor att attestera har ni kanske bestridit en faktura (se nedan ex ID 299485) och den är spärrad för attest och betalning, ofta i väntan på att en kredit ska komma.

Nu har krediten kommit och ni har attesterat den genom att klicka på ”Simpleko ombesörjer”.

Ni behöver nu ta bort spärren från debeten, annars kan inte Redovisningen matcha dem mot varandra.

Bild14.png

Gå in på den spärrade fakturan och klicka på ”Ta bort spärr”.

Bild15.png

Attestera färdigt fakturan. Som en extra bonus kan ni göra Redovisningen uppmärksam på att spärren är borttagen och att debetfakturan nu är attesterad, för då får vi ett ärende och kan hantera krediten och debeten samtidigt.

Om debeten krediteras med hela beloppet kan vi göra en manuell kvittning, men om bara en del är krediterad, ska de skickas med samma betalfil, som går kl 15 varje dag. Därför är det en extra bonus för Redovisningen att få ett ärende att båda är hanterade.


till För styrelsen

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.