Brf-styrelsens uppdrag

Det är styrelsens uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och att arbeta för föreningens bästa.

Styrelsen är utsedd av medlemmarna på föreningsstämman och är föreningens verkställande organ. Styrelsen fattar beslut om den löpande driften av bostadsrättsföreningen. Med det menas att de ska förvalta bostadsrättsföreningens fastighet och andra tillgångar så att de är i gott skick.  

Läs mer om styrelsens ansvar och roller

Till alla Nyheter