Rätt folkbokföring är viktigt

Nu finns en ny digital tjänst hos Skatteverket för att enklare kunna meddela felaktig folkbokföring. Tjänsten gör det enklare för bostadsrättsföreningar att rapportera felaktig folkbokföring.

Enklare för brf:en att meddela

Om du som bostadsrättsförening eller hyresvärd har uppmärksammat felaktig folkbokföring i fastigheten kan du nu använda tjänsten Meddela felaktig folkbokföring, för att rapportera det. Skatteverket lanserar denna tjänst för att underlätta rapporteringen, vilket i sin tur leder till att snabbt kunna identifiera och åtgärda eventuella fel.

Om någon är folkbokförd på din adress

Om du misstänker att någon är felaktigt folkbokförd på din egen adress kan du enkelt kolla upp det via tjänsten Visa folkbokföring på samma adress. Här behöver du inte veta personnumret på den som är felaktigt folkbokförd.

Gör flyttanmälan till Skatteverket när du flyttar!

Det är också viktigt att du själv är folkbokförd på den adress där du faktiskt bor. När du flyttar så kom ihåg att anmäla din nya adress till Skatteverket. Rätt folkbokföring är viktig för många funktioner i samhället, till exempel rätten till bostadsbidrag, var du ska betala din skatt och rösta. Om du medvetet låter bli att anmäla din nya adress kan du göra dig skyldig till folkbokföringsbrott.

Visste du att:

  • Bostadsrättsföreningen är skyldiga att lämna uppgift om vem eller vilka som bor i en viss lägenhet, om de får ett föreläggande från Skatteverket
  • Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera en persons bosättning, om det är nödvändigt för utredningen.
  • Den som gör sig skyldig till folkbokföringsbrott kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet räknas som grovt kan personen dömas till fängelse i högst två år.

Du kan läsa mer om folkbokföring på Skatteverket.se

Läs mer tips om att tänka på om du ska sälja din bostad