Vad är väsentlig förändring av bostadsrätt? Tillstånd & regler

Om du bor i en bostadsrätt eller överväger att köpa en, har du kanske funderat över hur mycket du faktiskt kan ändra i ditt nya hem. Vilka förändringar kan du genomföra fritt och när behöver du be om tillstånd från din bostadsrättsförening? Att bo i en bostadsrätt innebär en balansgång mellan att ha frihet att skapa sitt drömhem och att vara del av en gemenskap med gemensamma regler. Vissa förändringar, de som kallas "väsentliga", kan påverka både byggnadens struktur och dina grannars vardag. Därför krävs det ibland ett tillstånd från bostadsrättsföreningen innan de kan genomföras. Så, vad är en väsentlig förändring av bostadsrätt?

En väsentlig förändring i bostadsrätten avser stora ändringar som en bostadsrättshavare vill göra i sin lägenhet. Dessa ändringar kan innefatta installation eller ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller gas, installation eller ändring av anordning för ventilation, installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet. I princip innebär det någon ändring som kan ha en betydande inverkan på lägenhetens struktur eller funktion.

Föreningens roll är central i när det gäller väsentliga ändringar. De har rätt att neka ditt tillstånd om de anser att din planerade förändring kan skada fastigheten eller störa de andra boendes livskvalitet. Men om de nekar, finns det möjligheter att utmana deras beslut. Detta är ett ämne som kan vara lite av ett mysterium för de som inte tidigare stött på det, och det är det vi ska utforska här.

Vad inkluderar bostadsrättslagen under "väsentlig förändring" av en bostadsrätt?

Enligt bostadsrättslagen definieras en "väsentlig förändring" av en bostadsrätt som en förändring som innebär en betydande påverkan på egendomsvärdet eller som påverkar förhållandena avsevärt för de boende i fastigheten. Detta inkluderar t.ex. installation eller förändring av eldstad eller rökkanaler, installation eller förändring av avloppsledningar, värme, vatten eller gas, samt annan påverkan på byggnadens brandskydd.

Det är viktigt att notera att varje bostadsrättsförening kan ha sina egna regler och bestämmelser om vad som räknas som en "väsentlig förändring", så det är alltid viktigt att konsultera föreningens stadgar och regelverk innan man påbörjar en renovering eller förändring av lägenheten.

Utöver de ovan nämnda förändringarna innebär även ingrepp i bärande konstruktioner eller andra väsentliga strukturer i byggnaden en sådan väsentlig förändring att det enbart kan utföras av föreningen.

Innan en medlem i en bostadsrättsförening kan genomföra en väsentlig förändring av sin bostad måste denne ansöka om tillstånd av föreningen. Styrelsen har sedan möjlighet att antingen godkänna eller avslå ansökan.

Hur får jag tillstånd för att genomföra en väsentlig förändring i min bostadsrätt?

För att få tillstånd för att genomföra en väsentlig förändring i din bostadsrätt måste du ansöka om tillstånd hos styrelsen i din bostadsrättsförening. Innan man påbörjar en renovering eller förändring i lägenheten är det alltid viktigt att kontrollera föreningens stadgar och regelverk för att se vad som krävs.

I ansökan om tillstånd bör du beskriva vad du vill förändra och hur. Styrelsen kommer sedan att utvärdera din ansökan och besluta om tillstånd ska ges eller inte. Om tillstånd inte ges kan det bero på olika faktorer, till exempel om förändringen kan orsaka skador på fastigheten eller om area eller kvot är berörda.

För att underlätta processen kan det vara en bra idé att anlita en entreprenör eller konsult som kan upprätta en detaljerad beskrivning av vad som ska utföras i den väsentliga förändringen. Detta kan hjälpa till att övertyga styrelsen om att förändringen är nödvändig och att den kommer att utföras på ett vårdande och professionellt sätt. Det är sedan den 1 januari 2023 den medlem som önskar utföra förändringar som skall visa att dessa är lämpliga och inte skadar fastigheten.

Vilka är konsekvenserna av att genomföra en väsentlig förändring utan tillstånd?

Om en bostadsrättshavare genomför en väsentlig förändring i sin lägenhet utan tillstånd från bostadsrättsföreningen kan det få allvarliga konsekvenser. Enligt bostadsrättslagen (7 kap. 7 §) är styrelsens godkännande alltid ett krav för sådana förändringar.

Om bostadsrättshavaren inte skaffar tillstånd innan en väsentlig förändring genomförs kan styrelsen begära att dessa förändringar återställs till sitt ursprungliga tillstånd och kan orsaka en tvist mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen.

Detta kan leda till att bostadsrättshavaren tvingas betala för skador som uppstår på grund av den obehöriga förändringen, då föreningen kan komma att kräva ersättning för detta av den bostadsrättshavare som utfört den otillåtna förändringen.

Det är viktigt för bostadsrättshavaren att förstå riskerna med att genomföra en väsentlig förändring utan tillstånd från bostadsrättsföreningen. Det är alltid bäst att ansöka om tillstånd för att undvika tvister och eventuellt obehagliga konsekvenser.

Läs mer om Bostadsrättslagen
Vad är väsentlig förändring av bostadsrätten?

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.