Vad innebär ekonomisk förvaltning för en samfällighetsförening?

Ekonomisk förvaltning handlar om att hantera samfällighetsförenings ekonomi på ett ansvarsfullt sätt, budgetera för framtiden, säkerställa att alla avgifter betalas in och till exempel hantera föreningens leverantörsfakturor. Detta är viktigt för att säkerställa att föreningens ekonomi är i balans.

Vad är fördelarna med ekonomisk förvaltning?

Att ha en bra ekonomisk förvaltning är viktigt för styrelsen i en samfällighetsförening. Många av styrelseledamöterna har sina vanliga jobb vid sidan av och det kan vara svårt att hinna med allt som ska hanteras. Det är också ett stort ansvar. En professionell ekonomisk förvaltare kan hjälpa till med att hantera föreningens ekonomi på ett korrekt sätt. Vi skapar en budget, håller koll på intäkter och kostnader och ser till att allt betalas i tid.

Genom att ta hjälp av en ekonomisk förvaltare blir det också lättare och mer tid över för styrelsen att svara på medlemmarnas frågor i vardagen, om det som ingår i samfällighetens anläggningsbeslut.

 

Vad ingår i ekonomiska förvaltning hos Simpleko

  • Löpande bokföring: Vi håller reda på intäkter och kostnader, och se till att alla transaktioner är korrekt
  • Avstämningar: Jämföra bokföring med bankkonton, fakturor och andra ekonomiska dokument för att säkerställa att allt stämmer överens.
  • Momshantering: Nya regler och lagkrav har tillkommit på senare tid, vilket innebär att betydligt fler samfällighetsföreningar behöver Det innebär att föreningen även ska bokföra moms och tillhörande momsredovisning.
  • Betalning av fakturor: Vi ser till att alla fakturor betalas i tid och att det finns tillräckligt med medel för att täcka betalningarna.
  • Arvoden till styrelsen: Utbetalning av arvode till styrelsen, samt hantering av löner om föreningen har anställda.
  • Lån: Att föra lånereskontra med aktuella ränte- och amorteringsvillkor samt bokföra och betala låneavier.
  • Budget, prognoser och bokslut: Vi skapar en budget med tillhörande debiteringslängd för föreningens Gör prognoser och när året är slut sammanställs ett förslag till årsbokslut som att visar föreningens ekonomiska situation.
  • Årsredovisning: Vi sammanställer all information från året som gått, i en årsredovisning som innehåller förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning samt notanteckningar, för styrelsen och revisorerna att godkänna.
  • Medlemsregister: Vi registrerar ägarbyten för ett korrekt medlemsregister, som ligger till grund för debiteringslängden.
  • Påminnelser: skicka ut påminnelser till medlemmar som inte betalar sina avgifter i tid och hantera eventuella inkassokrav samt verkställighet hos kronofogden.

Allt detta kan ingå i vår ekonomiska förvaltning, men hur mycket hjälp er styrelse vill ha beror på föreningens storlek och behov. Framför allt handlar det om att hjälpa styrelsen hantera dessa uppgifter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.

 

Att tänka på vid val av ekonomisk förvaltare

När man som samfällighetsförening ska anlita en ekonomisk förvaltare är det viktigt att ta hänsyn till hur mycket arbete man själv är villig och kapabel att utföra. Det är också viktigt att bestämma sig för vilka områden man vill att förvaltaren ska ta ansvar för. Detta kan påverka priset och det kan vara fördelaktigt att göra vissa saker själva medan man har bra stöd och hjälp från en förvaltare.

Det är bra att ta in offerter från flera olika förvaltare och att be dem visa hur deras lösning ser ut. När man jämför offerterna är det viktigt att kontrollera vad som ingår i det fasta årsarvodet och vilka uppgifter förvaltaren vill ta betalt för när de inträffar. Det är också viktigt att se till att förvaltaren har rätt kompetens och erfarenhet av att förvalta samfällighetsföreningar. Att ha bra kommunikation och tillgänglighet och att man följer GDPR och andra relevanta regler är också viktigt för att säkerställa att föreningens personuppgifter hanteras på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftning.

 

Erfarenhet och kompetens

Har förvaltaren relevant erfarenhet och kompetens inom ekonomisk förvaltning för samfällighetsföreningar?

Referenser och omdömen

Kan du få referenser och omdömen från tidigare kunder för att få en uppfattning om förvaltarens kvalitet och tillförlitlighet samt ekonomiska ställning?

Pris

Är det tydligt vilka kostnader som ingår i det fasta årsarvodet och vad som faktureras rörligt, så du kan jämföra dem med andra förvaltare?

Kommunikation och tillgänglighet

Är förvaltare lätt att kommunicera med och är tillgänglig för att hantera frågor och problem?

GDPR och compliance

Har förvaltaren koll på och följer de GDPR och andra relevanta regler och bestämmelser?

Digitala verktyg och lösningar

Kan förvaltaren erbjuda digitala verktyg och lösningar, som gör det enklare att hantera föreningens ekonomi?

Flexibilitet och anpassning

Är förvaltaren flexibel och kan anpassa tjänsterna efter er förenings specifika behov och krav?

Support och rådgivning

Erbjuder förvaltaren support och rådgivning till styrelsen, för att hjälpa till att hantera och förvalta föreningens ekonomi på ett effektivt sätt?

 

Ekonomisk förvaltning i samfällighetsförening - en summering

Ekonomisk förvaltning är en viktig del av att sköta en samfällighetsförening, kanske den viktigaste. Det handlar om att hantera och övervaka föreningens ekonomi på ett effektivt sätt. En samarbetspartner och ett bollplank för att styrelsemedlemmarna ska känna sig trygga i sitt uppdrag. Att välja rätt ekonomisk förvaltare och att ha ett bra avtal är viktigt för att säkerställa att föreningens ekonomi hanteras på ett effektivt sätt och att föreningens personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Att jämföra olika förvaltare och att kontrollera vad som ingår i tjänsterna är viktigt för att hitta den bästa lösningen för föreningen.

Läs mer om Hur fungerar en samfällighetsförening.

Ta reda på vad det skulle kosta för er samfällighetsförening att få hjälp. Begär prisuppgift.

 

 

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.