Följer stadgarna lagen?

Från den 1 januari 2023 kommer det flera lagändringar i bostadsrättslagen som påverkar föreningens nuvarande stadgar. Lagen står över stadgarna, därför är det viktigt att ni som förening uppdaterar stadgarna, så att de stämmer överens med aktuell lagstiftning.

Nyheter som påverkar stadgarna

En av nyheterna är att lagen nu preciserar och utökar de tillstånd som krävs från styrelsen när en medlem vill göra ändringar i lägenheten. Andra nyheter är att medlemmar kan överklaga styrelsens beslut, om de får avslag på ändringar, till hyresnämnden, samt att en medlem endast kan ha en röst på stämman.

För att inte medlemmarna eller eventuella köpare som läser föreningens stadgar ska bli vilseledda är det av betydelse att ha stadgar som stämmer överens med de nya lagkraven.

Om föreningens nuvarande stadgar registrerats hos Bolagsverket före den 1 juli 2018, finns det ytterligare behov av att uppdatera, för att föreningen ska kunna tillämpa dem. Detta med anledning av att både bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar, förändrats vid olika tillfällen. Till exempel gällande kallelsetiderna till föreningsstämma, avgift vid andrahandsupplåtelse och möjlighet att skicka information elektroniskt.

Därför är det viktigt att se över föreningens stadgar, dels så att de inte strider mot lagen, dels så att föreningen får med de regler som man vill kunna tillämpa!

Måste föreningen ha stadgar?

Alla bostadsrättsföreningar måste ha egna stadgar. Vad som åtminstone måste finnas med i dem regleras i bostadsrättslagen. Stadgarnas uppgift är att förtydliga det som står i lagen och att reglera vad som gäller i föreningen. De tydliggör vad som är medlemmens ansvar och vad som är föreningens ansvar.

Hur ändrar man stadgarna?

Det första steget är att kontakta oss på Simpleko för att ta fram ett ändringsförslag, så att de stämmer överens med nuvarande lagstiftning och föreningens behov.

Om alla röstberättigade medlemmar är överens om ändringen kan den beslutas direkt på nästkommande föreningsstämma. Annars behövs även en extra föreningsstämma för att besluta om stadgeändringarna.

Kontakta oss så hjälper vi er igenom hela processen!

Läs mer om nyheterna i bostadsrättslagen här.

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.